Prvi bh. univerzitet akreditovan u Austriji

Austrijska državna Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju AQ Austria, punopravna članica Evropskog udruženja za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), akreditirala je sedam studijskih programa 1. i 2. ciklusa, koji se realiziraju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Odluku o akreditaciji donio je Upravni odbor austrijske Agencije na sjednici održanoj 21. septembra u Beču.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu time je postao prvi univerzitet iz Bosne i Hercegovine čije je dodiplomske i diplomske studijske programe akreditirala AQ Austria.

Ovom prestižnom akreditacijom studijski programi IUS-a dobili su međunarodno priznanje, a studenti i diplomanti veću mogućnost mobilnosti i nastavka školovanja u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), a i šire.

IUS je u nizu uspjeha na međunarodnom planu još jednom potvrdio svoje opredjeljenje ka Bolonjskoj viziji, kojom se zahtjeva da se osiguranje kvaliteta visokoškolskih ustanova vrši u skladu s Evropskim standardima i smjernicama (ESG) te na bazi međunarodne saradnje.

Ceremonija dodjele certifikata o akreditaciji studijskih programa bit će održana 11. novembra u Sarajevu, saopćeno je iz Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

(Izvor: Fena/Foto: IUS)

Komentari