IUS dobio evropsku akreditaciju od AQA-e za sedam studijskih programa, diplome će biti priznate u Evropi

Internacionalni univerzitet Sarajevo (IUS) danas je svečano primio akreditaciju za sedam studijskih programa od Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju (AQA). To znači da će studentima koji završe studijske programe na IUS-u biti priznate diplome na međunarodnom nivou, jer akreditacija se izdaje na evropskim principima i validna je na evropskom prostoru za visoko obrazovanje, javlja Anadolu Agency (AA).

Tim povodom je u prostorijama IUS-a održana i ceremonija svečane dodjele akreditacija kojoj su prisustvovali Tahsin Erkan Ture, rektor IUS-a, Hasan Zuhuri Sarikaya, predsjednik Upravnog odbora IUS-a i Achim Hopbach, izvršni direktor AQA-e.

Tahsin Erkan Ture, rektor IUS-a je naglasio da je IUS postao prvi univerzitet u BiH koji je akreditovao studijske programe prvog i drugog ciklusa.

“Naš cilj nije da se zaustavimo na tome, nego da krenemo sa akreditacijom ostalih studijskih programa koje nudi IUS. To je proces koji se realizuje u ciklusima, a želimo postati najbolji u BiH u ovom domenu. Kada je u pitanju državna akreditacija koju trebamo dobiti od Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje spremni smo i već smo prije godinu i po dana predali aplikaciju i neophodnu dokumentaciju. No, još nismo dobili odgovor. Čekamo i radujemo se tome da budemo akreditovani na državnom nivou. Akreditacija koju smo dobili od AQA-e jako je važna, jer mnogi naši diplomanti nastavljaju svoje školovanje ili karijeru u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Zato je akreditacija studijskih programa bitna u tom procesu priznavanja diploma“, kazao je Ture.

Mirsad Karić, prorektor IUS-a pojasnio je da je sam proces dobijanja akreditacije od AQA-e trajao devet mjeseci.

“Proces akreditacije je prošao šest kriterija, a to podrazumijeva kvalitet samog studijskog programa, nastavnog osoblja, koji su morali biti praćeni od strane ureda za osiguranje kvaliteta. Jedan od kriterija je postojanje određene infrastrukture i finansijska stabilnost univerziteta. Također, u samoj strategiji mora postojati dio koji se odnosi na naučnoistraživačke radove i šesti kriterij je bio nacionalna kooperacija. Svih sedam studijskih programa je moralo da prođe kroz taj proces. Čitav proces je trajao devet mjeseci. Ova akreditacija tačno specifikuje koje znanje i kompetencije ima student koji je završio određeni studentski program“, rekao je Karić.

Hopbach je naveo da AQA nudi i akreditaciju izvan Austrije na osnovu međunarodnog priručnika za akreditacije. Dodao je da su to principi na kojima se zasniva akreditacija na evropskim smjernicama i važi na evropskom prostoru visokog obrazovanja.

“Potvrdili smo akreditaciju za sedam studijskih programa koji u potpunosti zadovoljavaju evropske kriterije i standarde visokog obrazovanja. Nakon ovoga IUS će biti vidljiviji u Evropi. To znači priznavanje diploma u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Osnovni i ključni princip na kojem se zasniva procjena jeste da univerzitet ima jako dobar interni sistem osiguranja kvaliteta.  Za unapređenje studijskih programa akreditacija je korak koji treba da potakne kontinuitet osiguranja kvaliteta studijskog programa. IUS je spreman da napravi taj korak i nadam se da će nastaviti sa unapređenjem svojih studijskih programa po visokim standardima“, naglasio je Hopbach.

Sedam studijskih programa koji su dobili akreditaciju AQA su u prvom ciklusu: elektrotehnički i elektronski inžinjering, genetika i bioinžinjering, međunarodni odnosi i psihologija. Akreditaciju u drugom ciklusu dobili su programi: elektrotehnički i elektronski inžinjering, genetika i bioinžinjering i međunarodni odnosi.

(Izvor: AA)

Komentari