Odobreno 500.000 KM za sufinansiranje EYOF-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je na jučer održanoj sjednici, između ostalog, i Odluku o odobravanju 500.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu – rezervirana sredstva za sufinansiranje organizacije Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF) 2019. godine u organizaciji gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ova sredstva planirana su i rezervirana u 2016. godini, a ukupno će Vijeće ministara do 2018. godine za ovaj višegodišnji projekt izdvojiti 1,9 miliona KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije „Kreativna Evropa“ s prijedlogom aktivnosti u cilju povećanja uspješnosti.

Putem grantova će za međunarodnu kulturnu saradnju i sufinansiranje projekata institucija kulture, koje dodjeljuje svake godine, podržati domaće subjekte koji dobiju projekte iz EU programa, a za koje su obavezni da osiguraju vlastito sufinansiranje.

U 2016. godini subjekti iz Bosne i Hercegovine iz programa Kreativna Evropa, potprograma “MEDIA”, povukli su ukupno 297.000 eura, što je odličan uspjeh jer su aplikanti iz BiH za prvih pola godine i samo u okviru „MEDIA“ potprograma povukli više sredstava nego što košta ulazna karta BiH i troškovi deska. Ovaj iznos je povuklo sedam pravnih lica sa četiri otvorena poziva. Od pristupanja BiH potprogramu „MEDIA“ ukupno je putem ovog programa povučeno više od 800 hiljada eura.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Stategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini, s mjerama za realizaciju ovog projekta.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – septembar 2016. godine. U Informaciji se navodi rast industrijske proizvodnje od 3,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine s dominantnim rastom prerađivačke industrije od 3,9 posto.

Pored prerađivačke industrije pozitivan doprinos rastu ostvaren je i u okviru sektora rudarstvo i proizvodnja električne energije, gdje je ostvaren devetomjesečni rast proizvodnje od 2,7 posto, odnosno 3,8 posto.

U augustu 2016. godine nastavljen je rast broja zaposlenih lica u BiH za 1,7 posto u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine i sada je iznosio 727,32 hiljada. Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u septembru ove godine iznosio je 514,9 hiljada, što je manje za 4,6 posto u poređenju s istim mjesecom 2015.

Indirektni porezi bilježe rast neto prihoda od četiri posto u prvih devet mjeseci 2016. godine, a prema podacima entitetskih poreskih uprava, u periodu januar ‐ septembar 2016. je ostvaren godišnji rast prihoda od direktnih poreza, doprinosa, taksi i drugih prihoda od 5,4 posto.

Ukupni depoziti na kraju devetog mjeseca su dostigli 17,2 milijardi KM uz stopu rasta od 7,4 posto na godišnjem nivou. Ukupni bh. izvoz roba u devet mjeseci 2016. godine iznosio je više od 6,86 milijardi KM, što predstavlja povećanje za 2,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U ovom periodu ukupni bh. uvoz roba iznosio je oko 11,8 milijardi KM, što predstavlja stagnaciju u odnosu na isti period prethodne godine u nominalnom smislu. U septembru 2016. godine zabilježen je rast izvoza od 4,8 posto te blagi rast uvoza roba od 1,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Posmatrano po glavnim trgovinskim partnerima i blokovima tokom devet mjeseci 2016. godine, izvoz na tržište zemalja EU iznosio je više od 4,9 milijarde KM, što predstavlja povećanje za 3,4 posto, dok je vrijednost izvezene robe na tržište zemalja CEFTA‐e iznosila 990 miliona KM i smanjena je za 1,8 posto.

Ukupni bh. vanjskotrgovinski robni deficit u periodu januar – septembar 2016. godine iznosio je više od 4,95 milijardi KM i u odnosu na isti period prethodne godine smanjen je za 3,2 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o odobravanju učešća Bosne i Hercegovine u kapitalu Fonda za migrante i izbjeglice pri Razvojnoj banci Vijeća Evrope (CEB) i odobrilo 60.000 KM za članstvo u ovom fondu.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o razumijevanju u oblasti sporta između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Bahrein, kojim se jačaju bilateralne veze i razvija sport. Na ovaj način dvije države će podsticati saradnju između državnih sportskih ekipa, reprezentacija i sportskih saveza, kao i osnivanje zajedničkih sportskih kampova. Istovremeno će podsticati svoja sportska udruženja da uspostave direktne veze i ojačaju međusobnu saradnju radi razvoja sporta.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu. Ukupna godišnja kvota za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH za 2017. godinu iznosi 1.691 radna dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 995 radnih dozvola, Republiku Srpsku 600 radnih dozvola i Brčko Distrikt BiH 96 radnih dozvola. Za produženje već izdatih radnih dozvola godišnja kvota iznosi 1.083 radnih dozvola, dok godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini iznosi 608 radnih dozvola. Na danas održanoj sjednici Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, koja će procjenjivati stanje, napredak i potrebe omladinskog sektora u BiH.

Istovremeno će, između ostalog, predlagati nadležnim organima strateške reformske prioritete u omladinskom sektoru i davati preporuke za usklađivanje zakonodavstva u Bosni i Hercegovini u oblasti mladih.

Vijeće ministara BiH obavilo je raspravu o Informaciji Ministarstva civilnih poslova BiH o kršenju ustavnog prava Bošnjaka na slobodno korištenje i upotrebu bosanskog jezika u bh. entitetu Republika Srpska, čiju izradu je zatražio Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
Vijeće ministara BiH izjasnit će se o ovoj informaciji na narednoj sjednici, nakon što se još jednom sagleda ova problemitika i ugrade eventualne primjedbe koje bi tehnički poboljšale njen tekst.
Vijeće ministara BiH prihvatilo je prijedlog Ministarstva civilnih poslova za učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2017. godine. Ministarstvo civilnih poslova, putem Ministarstva vanjskih poslova BiH, uputit će hitno pismo interesa upravi Venecijanskog bijenala te iskazati interes za učešće BiH 2017. godine.

Organizator projekta i komesar izložbe za Venecijansko bijenale 2017. godinu bit će Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i direktor Sarita Vujković. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati umjetnik Radenko Milak s projektom „Univerzitet katastrofe“, realiziran u saradnji s Romanom Uranjekom, a za kustosa paviljona predložen je ugledni švicarski kustos Hans Urlich Obrist.

Sredstva u iznosu 180.000 KM za zakup prostora radi učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu bit će osigurana iz Budžeta institucija BiH za 2017. godinu.

Upotreba Evropskog hitnog putnog lista za povratak (EU Laissez – Passer) ostaje na snazi, zaključilo je Vijeće ministara BiH razmatrajući Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o primjeni Evropskog hitnog putnog lista za povratak.

Evropski hitni putni list u postupku povratka i prihvata državljana BiH podnositelja zahtjeva za azil koji se vraćaju iz SR Njemačke za povratak važit će do 31. 3. 2017. godine, odnosno dok nadležni organi u BiH ne stvore uvjete da se u postupku povratka i prihvata državljana BiH podnositelja zahtjeva za azil koji se vraćaju iz SR Njemačke uspostavi pravno stanje u skladu s odgovarajućim međunarodnim ugovorom o readmisiji i stvore svi potrebni uvjeti za izdavanje putnih listova BiH za povratak u zemlju.

Na danas održanoj sjednici Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o implementiranju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini kojom se predlaže zaključivanje novog sporazuma. Novi sporazum bolje će definirati saradnju nevladinog sektora u BiH i Vijeća ministara u skladu s nadležnostima i trebao bi adekvatno odgovoriti na trenutnu situaciju i nastojanja Bosne i Hercegovine za kvalitetnije integriranje u Evropsku uniju.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na danas održanoj sjednici Informaciju Ministarstva pravde o potrebi izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Ministarstvo pravde BiH će u roku 15 dana Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke o formiranju radne grupe u koordinaciji s entitetskim ministarstvima pravde, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH, Nadzornim tijelom i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Radna grupa će sačiniti prijedlog izmjena ili dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina do kraja marta 2017. godine, nakon čega će biti dostavljena Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Vijeće ministara BiH ovlastilo je Ministarstvo finansija i trezora da Slavici i Slobodanu Stankoviću isplati po 900 KM u roku tri mjeseca na ime naknade nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Tužilaštvom BiH od 2009. godine do 8. jula 2015. godine, kada je nakon duže od šest godina okončan naredbom o obustavi istrage. Na ovaj način Vijeće ministara BiH provodi Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, od 10. novembra 2016. godine.

(Izvor: AA)

Komentari