Vlada FBiH: Usvojen Program rada Fonda za zaštitu okoliša

Federalna vlada danas je na sjednici u Sarajevu dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2017. godinu.

– Planirani projekti od značaja za Federaciju BiH su zaštita voda od značaja, WATSAN projekt vodosnabdijevanja i sanitacije, projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša, zaštita okoliša urbanih centara, uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka, projekti zaštite okoliša po programima međuentitetske saradnje, te zaštita i remedijacije tla – saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Izvor: Fena)

Komentari