Forum TIS za još bolju i uspješniju regionalnu saradnju

U hotelu Evropa u Sarajevu danas je održana promocija međunarodnog projekta ”Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS” i web portala ”forumtis.net”.

Forum koji je otvorio direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić okupio je desetine predstavnika vladinih institucija, nevladinih organizacija i poslovnog sektora iz regije i međunarodnih institucija u BiH.

U svom obraćanju prisutnima, Jukić je iskazao zadovoljstvo činjenicom da se nastavlja raditi na unapređenju regionalne saradnje uz napomenu da sve zemlje iz regiona zajedničkim nastupom mogu biti značajno konkurentnije na evropskom i svjetskom tržištu.

Prvi panel čija je tema ”Značaj i uloga Foruma TIS za regionalni razvoj i najava aktivnosti za 2017. godinu”, obuhvatio je diskusiju o trenutnom stanju u kojem se nalaze zemlje iz regiona, aktivnom povezivanju vladinih institucija, nevladinih organizacija i poslovnog sektora.

Promocija je nastavljena drugim tematskim panelom na kojem su učesnici izlagali teme o statistici, regionalnoj saradnji, stranim investicijama, berzama, NVO sektoru…

Među govornicima bili su direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić sa temom ”Uloga i značaj zvanične statistike u razvoju ekonomije BiH i unapređenju regionalne saradnje”, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević sa temom ”Značaj statistike za regionalnu saradnju”, ispred Ministarstva civilnih poslova Elvir Hadžiomerović, zatim predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ”Horizont 2024” Senad Tafro sa temom ”Platforma aktivnosti Foruma TIS i uloga NVO sektora, direktor Sarajevske berze (SASE) Tarik Kurbegović sa temom ”Uvezivnje regionalnih berzi Balkana”, ispred Republičkog zavoda za statistiku Radosav Savanović sa temom ”Regionalna saradnja – regionalni razvoj, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Eldin Mehić sa temom ”Industrijska inovacijska politika i izazovi regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatić sa temom ”Statistički pokazatelji regionalne trgovine i ulaganja u okviru Strategije JIE2020”, generalni sekretar Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) Maida Bećirović sa temom ”Regionalna saradnja i priliv stranih investicija”, ekspert Aida Omerović sa temom ”Regionalni poslovni registar i konferencija investicija”, šef Odsjeka u Centralnoj banci BiH, sekretar za podršku CB Ervin Zolić sa temom ”Makroekonomski pokazatelji regije i bankarski sektor”, direktor Plan B Hasnija Zulić sa temom ”Fondovi EU i regionalne investicije” i predsjednik Centra za podršku demokratije i ekonomskog razvoja Azra Bećirović sa temom ”Prezentacija web portala Foruma TIS”.

Učesnici su naglasili kako je zamišljeno da Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS traži odgovore na pitanja kako popraviti trenutno stanje u državama regije, te kako unaprijediti regionalnu saradnju koja će dovesti do pozitivne klime i još većeg priliva stranih investicija. Saglasni su da je važno inicirati projekte koji su od regionalnog značaja, sa posebnim akcentom na oblasti statistike, turizma, energetike, investicija, poljoprivrede kao i sličnih projekata u koje se mogu uključiti sve zemlje iz regiona.

U sklopu projekta promovisan je i Web portal forumtis.net koji je koncipiran u skladu sa ciljevima i zaključenim partnerskim sporazumima o saradnji i koji ima funkciju da objavljuje najvažnije ekonomsko-socijalne projekte, regionalne politike, statističke pokazatelje i analize država regije, statističke podatke o makroekenomskim trendovima, investicijama…

Projekat je inicirao Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ”Horizont 2024” čiji su partneri: Agencija za statistiku BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Republički zavod za statistiku Srbije, Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH), Sarajevska berza (SASE), Evropski pokret Srbije, Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), Republički zavod za statistiku RS-a, Agencija za državnu službu BiH, Općina Centar Sarajevo i Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari