Naknade od 70 i 90 KM za finansijske izvještaje ne podliježu obračunu PDV-a

Naknada za prijem, kontrolu, obradu i ovjeru polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja za poslovne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine za izvještaje u elektronskoj formi iznosi 70 KM te 90 KM za izvještaje u printanoj formi, s tim da da se na ove iznose ne obračunava PDV – naglasili su iz Finansijsko-informatičke agencije (FIA).

Direktor FIA-e Esad Mahmutović napomenuo je da su prilikom predaje godišnjih finansijskih izvještaja uočili da je veliki broj poslovnih subjekata uz finansijski izvještaj dostavio uplatnicu u kojoj je na navedene cijene obračunat PDV.

On podsjeća da FIA, kao Agencija Vlade FBiH, ne podliježe sistemu PDV-a te da ne vrši obračun PDV-a na cijene koje naplaćuje za svoje usluge u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge FIA iz decembra prošle godine.

– Ne možemo reći da li se radi o namjernom pogrešnom tumačenju Odluke Vlade FBiH ili pak posljedici neznanja i nedovoljne upućenosti u problematiku, ali želimo i na ovaj način pozvati poslovne subjekte u FBiH da ne obračunavaju PDV na uplate uz finansijske izvještaje – kazao je Mahmutović.

Kako je istakao, FIA je u proteklom periodu o svom trošku uredno vršila povrat sredstava uplaćenih po osnovu PDV-a poslovnim subjektima koji su izvršili uplatu naknade sa obračunatim PDV-om, saopćeno je iz FIA-e.

Budući da se bliži 1. juli koji je zakonom definiran kao rok za predaju polugodišnjih finansijskih izvještaja, iz FIA-e su pozvali poslovne subjekte da uplaćuju naknade za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja bez obračunatog PDV-a.

(Izvor: Fena/Foto: Ilustracija AA)

Komentari