Magazinović: Olakšati privredi pomjeranjem uplate PDV-a

Poslanik SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, kako je i najavljeno na nedavnoj konferenciji za novinare sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT, uputio je jučer inicijativu za pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu po isteku poreskog perioda, te za umanjenje zatezne kamate.

Naime, privrednici su trenutno dužni do 10. dana u mjesecu, plaćati PDV državi za svaki račun koji izdaju, bez obzira da li su ga uspjeli naplatiti. Za svaki dan kašnjenja obračunava se kamata od 0,04 posto. To predstavlja veliki teret preduzećima koja imaju problem sa neplaćenim fakturama, kako privatnim tako i pojedinim državnim, posebno onima u oblasti komunalne privrede.

Nagomilani dugovi prema državi rezultiraju zatvaranjem tih preduzeća i gubitkom radnih mjesta, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću i marketing SDP-a BiH.

Poslanik SDP BiH Saša Magazinović je u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, ranije uputio inicijativu da se PDV državi plaća tek nakon što privrednici naplate račun, ali Uprava za indirektno oporezivanje je prijedlog odbila uz obrazloženje čija se suština može shvatiti na način da im je to “prekomplikovano” iako predloženi sistem bez problema funkcioniše u velikom broju zemalja EU i okruženju.

– Mi u SDP-u BiH nećemo odustati od davanja argumenata i zahtijeva za uvođenja sistema naplate PDV-a po naplaćenoj fakturi. Do tada tražimo da se realizuje makar ova olakšica. Samo ovakvim tretiranjem privrede i poštenih privrednika možemo očekivati više radnih mjesta, pristojne plate i bolje uslove za radnike, navodi Magazinović.

(Izvor: Fena/Foto: AA)

Komentari