Mjesečni promet na Sarajevskoj berzi 28.877.397,74 KM

U februaru 2018. godine na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 28.877.397,74 KM, što čini 91,70 % od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 410 transakcija prometovano je 551.028 vrijednosnih papira.

Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama emitenta “Bosnalijek” d.d. Sarajevo u iznosu od 51.423,83 KM što čini 1,49 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 11,40 KM , što predstavlja pad od 1,30 % u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 4.479 dionica.

Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u februaru iznosio je 69.988,98 KM ili 2,03 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF “BIG Investiciona grupa” d.d. Sarajevo u iznosu od 57.900,00 KM, i mjesečnim padom kursa od 1,03 %. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF “Prevent invest” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 4.409,59 KM, i mjesečnim padom kursa od 10,87 %. Dionicama ZIF “Fortuna fond” d.d. trgovano je u obimu od 2.591,84 KM, i sa padom vrijednosti dionica 24,00 % u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 35.619 dionica.

Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u februaru iznosio 382.905,49 KM ili 11,10 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 106 transakcija prometovano je 396.066 obveznica.

Promet na Slobodnom tržištu- ST1 iznosio je 2.795.584,83 KM ili 81,02 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Fabrika duhana Sarajevo” d.d Sarajevo u iznosu od 1.302.349,30 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Privredna banka Sarajevo” d.d. Sarajevo sa iznosom od 717.552,00 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju BH “Telecom” d.d. Sarajevo sa prometom od 269.380,95 KM, te “Solana” d.d Tuzla sa ostvarenim prometom u iznosu od 177.751,00 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST2 iznosio je 129.290,90 KM ili 3,75 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Vispak” d.d. Visoko u iznosu od 29.652,00 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Croatia osiguranje” d.d. LJubuški sa iznosom od 21.812,00 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju emitent “Bihaćka Pivovara” d.d. Bihać sa prometom od 19.862,72 KM, te “JP Elektroprivreda HZHB” Mostar sa ostvarenim prometom u iznosu od 17.514,20 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST3 iznosio je 2.302,15 KM; u sklopu 4 transakcije prometovano je 170 dionica.

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u iznosu od 466,56 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- obveznice ostvario je emitent “Vakufska banka” d.d. Sarajevo u iznosu od 18.500,00 KM; u sklopu 1 transakcije prometovano je 200 obveznica.

Prijavljena je 1 vanberzanska transakcija i 1 paket dionica u ukupnom iznosu od 25.426.935,00 KM.

Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu februaru, zabilježen je pad vrijednosti od 7,18 %. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 4,58 % u odnosu na prethodni mjesec. Porasla je i vrijednost indeksa SASX-30 za 2,56 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, bilježi porast od 6,19 % u odnosu na prethodni mjesec, dok je Indeks SASX-Fundamentals , SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio porast vrijednost od 0,23 %

U februaru 2018. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 51.962.508,45 KM. Slijede „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina sa 2.502.038,56 KM i „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 1.293.322,59 KM. Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima “Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 241 zaključenom transakcijom, nakon čega slijede „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina sa 145 sklopljenih transakcija, te „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 95 transakcija.

(Izvor: SASE)

Komentari