U Dubrovniku seminar za praktičare iz oblasti javnih nabavki

Best Solutions d.o.o. Sarajevo od 23. do 25. aprila u hotelu Importanne Resort u Dubrovniku organizira novi seminar namijenjen svim praktičarima iz oblasti javnih nabavki.

– Na seminaru ćemo demonstrirati mobilnu aplikaciju e-Nabavke, praktično prikazati način kreiranja plana nabavki, unosa stavki plana, objave plana nabavki i objave posebnih odluka. Ugovorni organi su dužni predvidjeti provođenje aukcije za najmanje 50% postupaka nabavke u 2018. godini tako da ćemo na seminaru detaljno objasniti Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, demonstrirati provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki, te proći kroz najčešće greške i probleme vezane za aukciju. U pravnom dijelu seminara ćemo analizirati usaglašene stavove URŽ-a i Agencije za javne nabavke BiH, okvirni sporazum, garancije uz ponudu, a za obradu izdvajamo postupak javne nabavke putničkog automobila. Posebna pažnja će biti posvećena nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. S obzirom da je usvojen novi podzakonski akt – Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke, upoznat ćemo se sa novinama koje isti donosi – saopćili su organizatori.

Predavači na seminaru će biti Belma Šećibović, član projektnog tima koji je učestvovao u izradi novog Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata, Almin Vehabović, ekspert za elektronske javne nabavke i Dražen Vidaković, koordinator radne grupe za izradu Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke.

Prijaviti se možete:

– slanjem e-maila (info@bestsolutions.ba)
– popunjavanjem online forme (www.bestsolutions.ba)

Seminar počinje u 14.00 sati, a više informacija možete pronaći na web stranici Best Solutions d.o.o. Sarajevo.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari