U BiH uskoro planovi upravljanja otpadom

Reginalni centar za životnu sredinu (REC) iz sredstava Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i drugih međnarodnih institucija uradiće Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu, planove upravljanja otpadom i strategije zaštite životne sredine, javlja Anadolu Agency (AA).

Danas je u Banjaluci počeo skup povodom zvaničnog početka procesa izrade Plana upravljanja otpadom RS-a, kojem prisustvuju predstavnici ambasade Kraljevine Švedske, jedinica lokalne samouprave i komunalnih preduzeća iz RS-a, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

“U pitanju su dokumenti koji su potrebni kako bismo mogli povlačiti bespovratna sredstva, kao što smo već povukli za energetsku efikasnost”, izjavila je danas Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.

Prema njenim riječima za ove namjene REC je od međunarodnih donatora za cijeli prostor BiH dobio je oko dva miliona KM što je dovoljno za izradu svih potrebnih strateških dokumenata.

“Strategija zaštite životne sredine biće rađena za entitete, a skup tih strategija biće jedna strategija, kontakt tačka za Evropsku uniju”, navela je Golić.

Lejla Šuman, šef misije REC kancelarije u BiH  istakla je da se BiH i zemlje u regionu susreću sa velikim problemima upravljanja otpadom.

“Da bi BiH, RS i FBiH, mogli koristiti evropske fondove koji će biti na raspolaganju  neophodno je da postoje ključni strateški dokumenti”, rekla je Šuman.

(Izvor: AA)

Komentari