Francuska podrška tužiocima zemalja Balkana

Francuski tužioci su od oktobra 2017. do marta 2018. godine bili na misijama u tužilaštvima Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije kako bi analizirali konkretno funkcionisanje pravosuđa u ovim zemljama, njihove manjkavosti i potrebe, a u cilju razvoja budućih aktivnosti podrške.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, počasni glavni tužitelj Bernard Legras bio je u dvije misije u pravosudnim institucijama od maja do juna 2017. te od februara do marta 2018.

Rezultati ovih misija predstavljeni su 17. aprila u Sarajevu u okviru predavanja pod nazivom “Balkan – drugi oblik međunarodne saradnje u pravosuđu”. Među predavačima su bili i francuski ambasador u BiH Guillaume Rousson i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija.

Predavanje je organizovala JCI – Justice Coopération Internationale, institucija koja pripada francuskom ministarstvu pravde zadužena za međunarodnu saradnju za razvoj pravne države, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Francuski glavni počasni tužitelj Barnard Legras, koji je 2017. i 2018. obavio dvije misije u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, predstavio je na ovom predavanju svoje prijedloge  za poboljšanje rada tužilaca protiv korupcije. Apelovao je da se amandmani Zakona o krivičnom postupku brzo usvoje kako bi se omogućilo korištenje specijalnih istražnih mjera i okončala “pravna nesigurnost” koja slabi postupke u toku.

Također je istakao važnost edukacije sudija i tužitelja o etici i deontologiji, ali i o komunikaciji sa medijima, kako bi bolje odolijevali pokušajima destabiliziranja i dezinformiranja u vezi sa istragama. Na kraju, Legras je predložio da Bosna i Hercegovina razmisli o osnivanju stručnog organa za nadzor pravosuđa po modelu koji postoji u Francuskoj, saopćeno je iz Ambasade Francuske u BiH.

(Izvor: Fena)

Komentari