Udruženje ‘Gradina’ u Sarajevu organizuje Okrugli sto

Udruženje za podršku očuvanju kulturno-historijske i prirodne baštine “Gradina” zajedno sa partnerima, Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Muzejem Sarajeva, Savezom za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” i Udruženjem Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja UCDER, organizuje Okrugli sto “Značaj kulturno-historijske/prirodne baštine i promocija potencijala planinskog turizma u Bosni i Hercegovini”.

Misija ovog Okruglog stola je iniciranje projekata održivog razvoja iz oblasti kulturne baštine Bosne i Hercegovine, planinskog turizma i zaštite okoliša.

Među gostima izdvajaju se Dr. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH, Emir Bubalo, načelnik Općine Konjic, Fadil Fatić, predsjednik Vijeća za projekte, Mirsad Avdić, direktor Muzeja Sarajevo, Emina Borovina, predsjednik Udruženja “Gradina”, Elvir Hadžiomerović, savjetnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, Ajla Greda, direktorica Agencije za ekonomski razvoj-Konjic, Moamer Šehović, viši kustos Muzeja Sarajevo iSahrudin Sarajčić, predsjedavajući Vijeća za statistiku BiH.

Pozivamo sve predstavnike medija da proprate održavanje ovog Okruglog stoga uz napomenu kako će svi naši gosti biti dostupni za davanje izjava.

Okrugli sto će biti održan u utorak, 24. aprila 2018. godine, u Hotelu Evropa-Atrij sala, Vladislava Skarića 5, Sarajevo sa početkom u 10:30 časova.

O Udruženju za podršku očuvanju kulturno-historijske i prirodne baštine “Gradina”:

Udruženje “Gradina” nevladina je organizacija koja u saradnji sa partnerima daje podršku u zaštiti i prezentaciji kulturno-historijske i prirodne baštine, kao i promociji turističkih potencijala BiH.

Neki od ciljeva Udruženja su učešće u projektima koji vode ka zaštiti kulturno-historijske i prirodne baštine BiH, pomoć i rad u obnovi i restauraciji kulturnih znamenitosti i objekata koji imaju historijski ili kulturni značaj za BiH ili svijet, rad na promociji turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, rad na razvoju ruralne sredine i zaštite okoliša kao i saradnja sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, fakultetima, institutima za istraživanje i razvoj, muzejima, institucijama kulture, humanitarnim fondacijama, privrednim komorama, udruženjima poslodavaca, sindikalnim organizacijama, institucijama, istim ili sličnim udruženjima i međunarodna saradnja, u svrhu ostvarivanja djelatnosti udruženja, u skladu sa Zakonom.

Članovi Udruženja su fizička lica državljani BiH kao i strani državljani koji imaju boravište u BiH.

Dodatne informacije o Okruglom stolu i Udruženju možete dobiti putem telefona: + 387 33 217 391 ili e-maila: info@gradina.ba. Posjetite nas i na web stranici: www.gradina.ba.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari