Vlada FBiH – Produženje primjene kolektivnih ugovora

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana.

Ova odluka će biti primjenjivana od 14. kolovoza.

U obrazloženju je navedeno da je stupanjem na snagu Zakona o radu 14. travnja stvorena obaveza usklađivanja važećih kolektivnih ugovora s njegovim odredbama i da su socijalni partneri započeli taj proces. Također, Vlada FBiH i vlade županije pregovaraju oko usklađivanja granskih kolektivnih ugovora u djelatnostima odnosno javnim preduzećima i privrednim društvima gdje vlade imaju ulogu pregovarača na strani poslodavca.

Zakonom o radu propisano je da, ukoliko kolektivni ugovori ne budu usklađeni u roku od 120 dana od stupanja na snagu zakona, njihova primjena prestaje. Kako se približava istek ovog roka i uvažavajući činjenicu da su pregovori oko usklađivanja kolektivnih ugovora u tijeku, Vlada FBiH je nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH donijela Odluku o produženju primjene kolektivnih ugovora, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari