Skupštine KS 25. juna o izmjenama i dopunama Budžeta KS

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo (SKS), 25. juna, bit će Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta KS za ovu godinu, kao i prijedlozi zakona o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta KS za 2018. godinu.

Kolegij Skupštine KS je u dnevni red sjednice uvrstio i izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama po hitnom postupku, o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade KS po hitnom postupku, o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, zakupu poslovnih zgrada i prostorija i koncesijama.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gras” te Uprave „Vodovoda i kanalizacije” sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća.

Zastupnici će razmatrati i nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kao i o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.

Zastupnici će razmatrati i prijedloge odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanju predsjednika i članova skupštine kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: Park, Pokop, Sarajevogas, Toplane- Sarajevo, Tržnice – pijace i Rad.

Također i odluke o potvrđivanju razrješenja i imenovanja predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća: Centar Skenderija, Poljoprivredno dobro Butmir, Sarajevo – šume, Veterinarska stanica i ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo.

Bit će razmatrani i prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva KS, a zastupnici će razmotriti i donošenje odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera.

Zastupnici će razmotriti i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja KS – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća.

Na dnevnom redu te sjednice bit će i prijedlozi odluka o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum” i Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.

U dnevni red sjednice uvršteni su i programi rada sa finansijskim planovima za ovu godinu 13 ustanova iz oblasti zdravstva, a prema najavi Press službe KS na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2017. godinu.

(Izvor: Fena/Foto: Press služba KS)

Komentari