Bandić: Najtraženija zvanja iz oblasti IT sektora

Agencija za rad i zapošljavanje BiH odlučila na jednom mjestu objaviti informacije koje će pomoći u izboru obrazovanja i zvanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

U tom cilju direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić je apelovao na mlade ljude da prilikom izbora zanimanja ne vode računa o dužini ili težini školovanja, već o budućnosti i mogućnosti primjene naučenog iz školovanja.

Bandić je naglasio da na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada (entitetski zavodi i kantonalne službe zapošljavanja te Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta), a prema broju objavljenih oglasa, evidentno je da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična već nekoliko godina.

“Kada je riječ o visoko obrazovanim osobama (VSS) najtraženija zvanja su ona vezana za IT sektor (IT inžinjer, softver inžinjer), zatim inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine-specijalista. Pored ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih“, naveo je Bandić.

On je istaknuo, da osim što su visoko obrazovane osobe zaposlene u IT sektoru najtraženije, one su ujedno i među najplaćenijim zanimanjima na tržištu rada. Prema dostupnim analizama pored IT sektora među najplaćenije radnike spadaju i diplomirani ekonomisti, te diplomirani farmaceuti zaposleni na pozicijama menadžera za prodaju lijekova.

Među radnicima sa srednjom stručnom spremom najtraženiji su prodavači i ugostitelji, posebno konobari…

“Također, često su traženi operateri za unos podataka, radnici u call-centrima, te u nešto manjem broju tehničari za građevinske materijale i tehničari za sigurnost saobraćaja, te mašinovođe. Naravno ovdje treba praviti razliku da je broj potrebnih prodavača i konobara, daleko veći od broja potrebnih operatora za unos podataka ili radnika u call-centrima, a posebno u odnosu na navedena tehnička zanimanja ili mašinovođe“, pojasnio je Bandić.

Kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari, rukovaoci kranom. I ovdje treba uzeti u obzir da je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih.

“S druge strane kada je riječ o suficitarnim zanimanjima, odnosno profilima radnika kojih ima najviše na evidencijama nezaposlenosti u BiH, kod visoko obrazovanih osoba (VSS) to su diplomirani kriminalist, ekonomist, pravnik, politolog, žurnalist, socijalni radnik, pedagog, prof. socijologije. Od osoba sa srednjom stručnom spremom na evidencijama je najviše ekonomskih i mašinskih tehničara, maturanata gimnazije i saobraćajnih tehničara, a kada je riječ o osobama sa VKV i KV kvalifikacijom, najviše na evidencijama nezaposlenih imavozača motornih vozila, frizera imetalostrugara“, kazao je Bandić.

Imajući u vidu da je navedeni presjek stanja nešto što odgovara prosjeku na nivou BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je napravila presjek po pet zanimanja koja su najzastupljenija na evidencijama nezaposlenosti za svaki kanton u Federaciji BiH, za nivo Republike Srpske i Brčko distrikta.

Detaljne informacije možete pogledati na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH www.arz.gov.ba.

(Izvor: Fena)

Komentari