Crna Gora: Sudovi riješili više od 90.000 predmeta

Više od stotinu hiljada predmeta građani Crne Gore pokrenuli su pred crnogorskim sudovima u prošloj godini, a sudovi su riješili preko 90 hiljada predmeta, podaci su sa jučerašnje sjednice Odbora za pravosuđe i politički sistem Skupštine Crne Gore, koji je razmatrao Izvještaj o stanju u crnogorskim sudovima u 2017. godini, javlja Anadolu Agency (AA).

U izvještaju koji je podnijet Odboru se navodi da su crnogorski sudovi počeli izvještajnu godinu sa 32.305 predmeta, primili 101.644, završili 91.400, dok je ostalo neriješeno 40.780 predmeta ili 30,85 odsto.

Priliv predmeta bio je veći u odnosu na prethodnu godinu za 4,27 odsto, a broj riješenih predmeta takođe veći u odnosu na prethodnu godinu za 0,95 odsto. Prosječni mjesečni priliv po sudiji iznosio je 33,9 predmeta.

U Izvještaju je navedeno da je kvalitet rada zadržan na zadovoljavajućem nivou, što znači da je 72,62 odsto presuda potvrđeno, 16,97 odsto od svih odluka po žalbama je ukinuto, dok je 5,22 odsto djelimično potvrđeno, preinačeno ili ukinuto.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je istakla da su ispunjeni zahtjevi EU, u pogledu ažurnosti sudova, posebno Privrednog i osnovnih sudova, koji su prije procesa reformi imali loš učinak.

Medenica je navela da su sudovi imali deset hiljada više predmeta u Upravnom sudu, poznatih kao slučajevi naknade za majke sa troje i više djece, ali da su i to riješili izborom troje sudija u tom sudu.

Upoznala je članove Odbora da je pooštrena kaznena politika za porodično nasilje i za neovlašćeno držanje oružja, i to za 50 odsto.

Ona je kazala da je jedan od problema sa kojima se susreću crnogorski sudovi-nedovoljni prostorni kapaciteti za rad.

“Imamo samo jednu opremljenu sudnicu, pa sudije čekaju da se ona oslobodi, zbog čega se ne poštuju procesni rokovi. Zamislite kako je tek meni koja sam obišla sve evropske vrhovne sudove, kad vidim u kakvim uslovima njihove sudije rade, a u kakvim naše sudije”, kazala je Medenica.

Poručila je da će i ubuduće morati da, u skladu sa zahtjevima EU, da izvrše specijalizaciju sudija, iako je to teško s obzirom na mali broj sudija u određenim sudovima.

“Određeni broj sudija ćemo specijalizovati samo za radne sporove – u vijećima od po troje sudija, a slučajna raspodjela će se vršiti među njima”, navela je Medenica.

Odgovarajući na pitanje o kaznenoj politici, ona je kazala da kazne moraju biti oštrije, ali da to ne zavisi samo od sudija, već i od tužilaca.

“Bilo je slučajeva da su mi sudije Apelacionog suda kazale da je bilo mjesta oštrijem kažnjavanju, ali da tužilaštvo nije uložilo žalbu u pogledu visine kazne”, kazala je Medenica.

(Izvor: AA)

Komentari