Šarović: Olakšati i učiniti efikasnijim procedure

Uspostavljanje Odbora za olakšavanje trgovine BiH trebalo bi da pojednostavi, učini efikasnijim i standardizuje procedure za trgovinu, što bi je učinilo jednostavnijom, uklonilo trgovinske barijere i doprinijelo konkurentnosti i poslovnosti, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Mirko Šarović.

Šarović, koji je jučer u Sarajevu otvorio konferenciju pod nazivom “Odbor za olakšavanje trgovine BiH i javno-privatni dijalog”, rekao je da bi sve ovo doprinijelo konkurentnosti i poslovnosti privrednih subjekata u BiH, globalno trgujući i trgujući u okviru CEFTA zemalja.

On je izjavio novinarima da ovaj odbor namjerava da omogući stalni kontakt i razmjenu iskustava između javnog i privatnog sektora.

“Osnovni zahtjev privrednika u BiH i regionu je da administriranje, uvoz, izvoz, tranport proizvoda, odnosno robe bude olakšan, jednostavan, sa jednostavnim i standardizovanim procedurama, da one budu jeftine i da sve institucije međusobno razmjenjuju informacije kako bi privrednici mogli lakše da trguju sa kompanijama izvan BiH”, istakao je Šarović.

Prema njegovim riječima, oni su tražili da javni sektor pomogne trgovinu tako što će biti efikasniji. “Sve navedeno mjereno može da se pretvori u novac, što je najveći benefit koji dobijaju kompanije u BiH”, tvrdi Šarović.

On smatra da BiH mora da crpi iskustva odbora u Crnoj Gori i Albaniji koji su ih formirali ranije i da vidi iz njihovih iskustava gdje se rad ovog odbora može učiniti još efikasnijim.

Šarović je naglasio da dogovor o uspostavljanju nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine ima ambiciju da na globalnom nivou standardizuje postupke i olakša trgovinu zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, ali i drugih zemalja.

Direktor USAID-a Endrju Bogel rekao je da je uspostavljanje Odbora važno i zbog toga što vodi ispunjavanju odredaba Sporazuma o olakšavanju trgovine sa Svjetskom trgovinskom organizacijom.

“USAID u BiH ima snažan portfolio vrijedan više od 60 miliona dolara kada je riječ o privatnom sektoru u oblastima obrade drveta, metala, poljoprivrede, tekstilu i drugim sektorima. Pomažemo privatnim komapnijama da ispune zahtjeve koji su potrebni kada je riječ o izvozu”, istakao je Bogel.

On je najavio da će USAID nastaviti da podržava partnere iz privatnog i javnog sektora da realizuju ogroman potencijal BiH.

Odbor za olakšavanje trgovine BiH uspostavljen je odlukom Savjeta ministara u maju radi daljeg pojednostavljenja i harmonizacije carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije i drugim sporazumima i protokolima koji se odnose na proces olakšavanja trgovine kao što su SSP, CEFTA i EFTA.

(Izvor: Srna/Foto: Arhiv AA)

Komentari