Bevanda: Koeficijenti za raspodjelu putarina ostali isti

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovne (UIO BIH) donio je privremenu odluku o raspodjeli prihoda od putarine pri čemu će 10 odsto sredstava ostati rezervisano, a koeficijenti za raspodjelu ostaju kakvi su i bili FBiH 59 odsto, 39 RS-u, i dva odsto distriktu Brčko, izjavio je Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući  UO UIO BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nakon usvajanja ove odluke stvoreni su uvjeti da se prikupljenih 165,2 milijuna KM na računu Centralne banke BiH raspodjeli po dosadašnjem modelu, s tim da 10 odsto sredstava ostaju rezervirana na računu u slučaju da u narednom periodu dođe do poravnanja među entitetima. Danas nije usvojena odluka o raspodjeli 11 milijuna KM prikupljenih od cestarina prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH jer su protiv bili članovi UO iz Federacije BiH, te će ova sredstva i dalje biti akumulirana na posebnom računu”, stoji u saopštenju UIO BIH.

Dodaje se i da je tokom rasprave istaknuto je da su raspodjelom namjenskih sredstava od cestarina stvoreni uvjeti da entiteska poduzeća nastave izgrdanju autocesta i ispunjavaju svoje obveze prema kreditorima.

Prema riječima Bevande, razmatrana je i informacija o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist RS-a po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 milijuna KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini i prema informaciji  direktora UIO BiH sa računa je skinuto sa banaka u RS 4,5 miliona KM.

“Dva su bila prijedloga, da se o tome ne raspravlja nego da se poštuje odluka suda i drugi UIO da se ova sredstva vrate i da se radi isplata iz prihoda koji se prikupljaju, a koji se namjenski djele entitetima i Brčko distriktu. Nažalost, ni za jednu od ovih odluka nije bilo dovoljan broj glasova”, rekao je Bevanda.

Nakon što je prihvatio inicijativu radne grupe o  izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH kojim bi se uveo moratorij na tri godine na povećanje specifične akcize na cigarete, Upravni odbor UIO je usvojio nacrt ovog zakona i uputio ga u dalju proceduru Savjetu ministara BiH.  Prema riječima Bevande, podaci pokazuju da drastično pada legalni prihod, te da raste crno tržište.

UO UIO nije dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama koji se odnosi na smanjenje akciza na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

(Izvor: AA)

Komentari