Novoimenovani ambasadori BiH posjetili FIPA-u

U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovani ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Šerif Mujkanović, novoimenovani ambasador BiH u Iranu Samir Veladžić, te generalni konzul BiH u Italiji Ružica Udovičić posjetili su FIPA-u kako bi se upoznali s radom Agencije na privlačenju stranih investicija i promociji BiH, i pripremili za rad na ekonomskoj suradnji između BiH i zemalja u kojima će ambasadori djelovati.

– Direktor FIPA-e Gordan Milinić je upoznao bh. diplomate s radom Agencije, mogućnostima za ulaganje u BiH, suradnji FIPA-e s nadležnim institucijama, te koordinaciji rada institucija BiH na polju privlačenja stranih investicija. Govorio je o poteškoćama s kojima se strani investitori suočavaju u BiH u okviru realizacije investicija, te potrebi značajnije podrške svih nadležnih u skraćivanju administrativnih procedura za pokretanje biznisa, imajuću u vidu značaj svakog novootvorenog radnog mjesta u BiH pri trenutnim okolnostima. Istaknuto je da je u 2017. godini zabilježen priliv stranih ulaganja u iznosu od oko 780 miliona KM, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodne godine, te da je stoga potrebno raditi na promociji zemlje u inostranstvu s ciljem pronalaska novih investitora, gdje značajan doprinos mogu upravo dati novoimenovani ambasadori. Italija se nalazi na 8. poziciji liste stranih investitora, sa uloženih 603 miliona KM. Interes italijanskih kompanija za ulaganje u BiH postoji, o čemu svjedoče stalni kontakti i susreti koje FIPA ima s investitorima iz Italije. Ujedinjeni Arapski Emirati se nalaze na 15. mjestu liste stranih investitora sa uloženih 185 miliona KM, u sektor turizma, nekretnina, proizvodnje hrane i drugih sektora. Postoji interes investitora iz ove zemlje za ulaganje u višemilionske projekte u BiH. Kada je riječ o prilivu stranih ulaganja iz Irana, on je vrlo skroman i iznosi oko 1 milion KM. Postoji interes za ulaganjem u BiH, međutim postojanje viznog režima između dvije zemlje uveliko otežava razvoj privredne suradnje. Od ambasadora se očekuje da uspostave suradnju s privrednim komorama zemalja prijema, i ostalim udruženjima nadležnim za privredu kako bi pokušali poboljšati priliv investicija u BiH i izvoza. Također se očekuje da ulože napore kako bi obezbijedili medijsku promociju BiH u zemlji prijema, te kako bi organizirali privredne manifestacije s ciljem promocije BiH i njenih potencijala za ulaganje, te predstavljanja privrednih mogućnosti – saopćeno je iz FIPA-e.

(Izvor: Inreformator.ba/Foto: FIPA)

Komentari