Vlada KS: Na A listi 17 novih lijekova i 10 na B listi

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o listi lijekova KS-a kojom je utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se osiguravaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a.

Odlukom donesena je Pozitivna A lista lijekova na kojoj su lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova sa Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobivat će ih na recept.

Utvrđena je i Pozitivna B lista lijekova na kojoj su lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova sa Federalne liste lijekova, te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika KS, a osiguravaju se stanovništvu KS sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

I Bolnička lista lijekova je sastavni dio ove odluke i ona podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Također je njen sastavni dio i Magistralna i galenska lista lijekova KS koja sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept.

Kako je obrazložila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, u pomenute liste uvršteno je 17 novih lijekova na A listu i 10 novih na B listu.

– Na listama se nalazi 37,72 posto lijekova svih pet domaćih proizvođača, 17,26 posto lijekova originalnih stranih proizvođača te 45 posto stranih generičkih lijekova – precizirala je ministrica Ademaj.

Dodala je i kako se ograničenja koja su bila ranije propisana ne odnose na djecu do navršene 18. godine života, odnosno do 26. godine života za mlade koji koriste inzulinske terapije, saopćeno je iz Press službe KS.

(Izvor: Fena)

Komentari