Vijeće ministara BiH: Dopunjen Zakon o sudskoj policiji BiH

Na jučer održanoj 157. sjednici Vijeća ministara BiH, između ostalog, utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se radnopravni status službenika Sudske policije BiH sa ostalim policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Istovremeno se određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci Sudske policije BiH, kao i njena ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Ministarstvo pravde, putem Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, dostavit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH sa ugrađenim nomotehničkim sugestijama Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

(Izvor: AA)

Komentari