TIKA uspostavila jedinicu za uzgoj i razvoj kalemljenog rasadnog materijala

 Turska agencıja za saradnju i kordinaciju (TIKA) na Odsjeku za povrtlarstvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu uspostavila je jedinicu za uzgoj i razvoj kalemljenog rasadnog materijala, prenosi Anadolu Agency (AA).

U okviru implementacije programa “Podrška sigurnosti hrane i života u zemljama Istočne Evrope i Balkana“ koji realizuje ured TIKA u Sarajevu, na Odsjeku za povrtlarstvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta sprovodi se projekat pružanja podrške tehnologijama za uzgoj i razvoj kalemljenog rasadnog materijala.

Sa mašinom za sjetvu sjemena u roku od šest sekundi zasadi se 600 sjemenki te samim time štedi se na vremenu i radnoj snazi. Korištenjem mašine za kalemljenje izbjegavaju se greške pri sječenju, te se smanjuje gubitak sadnica za oko 20 posto i eliminiše se potreba za kvalificiranim osobljem. Najveća odlika ovog projekta je pružanje podrške mladim poduzetnicima u prezentaciji njihovih tehnoloških inovacija na međunarodnoj platformi.

Gledajući iz ugla brojki i statistike, može se kazati da se korištenjem gotovog sadnog materijala prelazi sa tradicionalnih metoda poljoprivredne proizvodnje na korištenje ekonomičnije, efikasnije i savremenije poljoprivredne tehnike. Smanjuje se broj utrošenih sadnica za 60-70 posto kao i sami troškovi rada, smanjuje se korištenje radne snage za oko 15-20 dana za razliku od proizvodnje iz sjemena, pruža se mogućnost proizvodnje više kultura u toku sezone, te postiže povećenje prinosa za oko 20 posto i u nepovoljnim vremenskim uslovima, te se za razliku od normalne sadnice ostvaruju dosta bolji rezultati.

U tradicionalnim metodama uzgoja biljaka u kojem neotpornost na bolesti tla uzrokuje problem, uzgoj biljaka na nezaraženom tlu uzrokuje manje korištenje zaštitnih sredstava i samim time ima pozitivan učinak na ekološki sistem, čiji je rezultat uzgoj rasada koji je otporan na većinu bolesti tla i korijena.

Poljoprivredna proizvodnja koja se poljoprivredniku u startu čini kao komplikovana, korištenjem savremene proizvodne tehnike postaje atraktivna poslovna linija. Shodno tome, sprječava se migracija stanovništva iz sela u gradove i obezbjeđuje se zapošljavanje u ruralnim područjima.

Projektom je planirana nabavka opreme i mašina za proizvodnju i širenje kalemljenog rasada na Balkanu sa ciljem da se proizvođačima omogući proizvodnja visoko konkurentnih proizvoda na tržištu. S tim u vezi, planira se povećanje poljoprivredne proizvodnje inovativnim proizvodnim metodama. Također, proširenjem rasadnika na Balkanu stvorit će se uslovi za ruralni razvoj te proizvodnju visoko kvalitetnih, produktivnih i međunarodno konkurentnih proizvoda.

Prema navodima iz Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, projekat je već odavno urodio plodom. Saopšteno je da je zahvaljujući jedinici osnovanoj podrškom TIKA-e naručeno 70 hiljada sadnica koje će do nove godine biti isporučene fakultetu.

Sadnicom se naziva biljka u visini od 10 do 20 cm izrasla iz sjemena zasijanog u stiroporne kontejnere, a koji su prethodno bili napunjeni mješavinom vermikulita i treseta. Sječenjem dvije sadnice iz iste porodice različitim metodama, te kalemljenjem istih dobijaju se kalemljene sadnice. Za dobivanje kalemljene sadnice koristi se jedna sadnica kao podloga, a druga kao kalem. Podloga je jaka po strukturi korijena te je otporna na bolesti kao što su nematoda i fusarium. Istovremeno, jaka struktura korijena i trupa obezbeđuje dobru ishranu za kalemljenu rasu te samim time povećava se i prinos.

(Izvor: AA)

Komentari