KS – Danas isplate decembarskih naknada za 5.505 korisnika socijalne zaštite

Korisnici socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, njih 5.505, danas u poslijepodnevnim satima mogu podići svoje decembarske naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.075.647,29 KM, na ime naknada.

Ova sredstva su izdvojena za: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Pres-službe KS.

(Izvor: Fena)

Komentari