NELEGALNA UZURPACIJA I PROTIVPRAVNO UKNJIŽENJE IMOVINE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

NELEGALNA UZURPACIJA I PROTIVPRAVNO UKNJIŽENJE IMOVINE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

U vezi netačnih navoda o imovini bivšeg Republičkog Zavoda za statistiku RBiH, nelegalnom uknjiženju zgrade i navodima da je Federalni zavod za statistiku pravni sljednik imovine Bosne i Hercegovine dajem slijedeće pojašnjenje.

Federalni zavod za statistiku je protivpravno prisvojio i uknjižio zgradu bivšeg Republičkog zavoda za statistiku BiH, odnosno svjesno učestvovao u aktivnostima prepravljanja javnih isprava u saradnji sa Općinom stari grad i tadašnjim zemiljišno knjižnim uredom Općinskog suda Sarajevo.  Ne postoji ni jedan validan pravni akt (zakon, odluka Vlade Federacije BiH, odluka Vijeća ministara BiH, validno rješenje opštine ili odluka nadležnog suda), na osnovu kojih bi se mogla uknjižiti imovina/zgrada na ime Federalnog zavoda za statistiku. Također ne postoji ni jedan zakon ili drugi pravni akt na osnovu kojega se može zaključiti, odnosno utvrditi da je Federalni zavod za statistiku nasljednik Republičkog zavoda za statistiku BiH. Nadležnost i poslovi Federalnog zavoda za statistiku su prvobitno uređeni Zakonom o statističkim istraživanjima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 6/95), a kasnije Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/2003 i 9/2009). U navedenim zakonima ne postoji ni jedna odredba, na osnovu koje se može zaključiti da Federalni zavod za statistiku naslijeđuje imovinu ili bilo kakva prava Republičkog zavoda za statistiku  BiH. Pozivanje na zakone iz perioda Socijalističke Republike BiH i  Republike BiH, kao osnov pravne sljedbenosti i vlasništva na imovinu Države Bosne i Hercegovine je u potpunosti neutemeljeno i netačno, jer ne postoji ni jedan važeći zakon niti odluka organa Parlamentarne ili izvršne vlasti Bosne i Hercegovine , Fedracije Bosne i Hercegovine za takavu mogućnost. To dokazuje i sam postupak uknjiženja predmetne zgrade od strane Općine stari grad u postupku “takozvane legalizacije”. U istom Rješenju ni u jednom dijelu teksta se ne navodi da je Federalni zavod za statistiku pravni sljednik Republičkog zavoda za statistiku.

Zgrada i ostala imovina bivšeg Republičkog zavoda za statistiku (prije toga Zavoda za statistiku Socijalističke Republike BiH), može biti isključivo u vlasništvu Države Bosne i Hecegovine, a kako je i bila uknjižena prije nelegalnih aktivnosti predmetnog upisa. U cilju jasnijeg sagledavanja statusa državne imovine, skrećem pažnju na slijedeće. Član 1. Ustava BiH, propisuje da Republika Bosna i Hercegovina, čije je službeno ime sada Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje prema medjunarodnom pravu kao država, uz prilagodbu njezina unutarnjeg ustrojstva prema sadržanim odredbama te unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Iz navedene odredbe Ustava BiH proizilazi da je pravni sljednik Socijalističke Republike BiH, Republika BiH koja nastavlja svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao Država Bosna i Hercegovina, što potvrđuje pravni kontinuitet pravnog poretka države. U ovom slučaju samo Država BiH, odnosno ovlaštene institucije Vijeće ministara ili Parlamentarna skupština BiH, može dati pravo korištenja predmetne zgrade.

Postupak, odnosno način retroaktivnog upisa i pravni osnov “nelegalnog uknjiženja”dovodi u vrlo ozbiljnju sumnju u zloupotrebu položaja i službenog ovlaštenja rukovodilaca tri institucije, jer su inicirali, organizovali i dozvolili upis vlasništva na osnovu ništavnog i nepotpunog rješenja Općine stari grad u postupku “takozvane legalizacije bespravno izgrađenih objekata”. U samom obrazloženju istog Rješenja  nema naveden datum i broj protokola podnosioca zahtjeva za legalizaciju. Također u dispozitivu istog Rješenja je utvrđeno da se moraju riješiti imovinski pravni odnosi.  Evidentno je da imovinsko pravni odnosi nisu nikad riješeni a Općinski sud Sarajevo je omogućio uknjiženje predmetne zgrade na osnovu navedenog ništavnog  Rješenja Općine stari grad. Sve gore navedene informacije mogu se provjeriti uvidom u zakone o statistici Federacije BiH, uvidom u Rješenje Općine stari grad (broj 05/4-ĆN-364-23/98 od 12.11.1998 godine), uvidom u Odluku zemiljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Sarajevo i Zahtjeva za “takozvanu legalizaciju” Federalnog zavoda za statistiku. Također uvidom u sve ove spomenute akte, lako se može zaključiti i evidentno je organizovano i nelegalno djelovanje više nadležnih institucija u “preknjižavanju” državne imovine na Federalni zavod za statistiku.

Rjesenje Opcine stari grad

Rjesenje iz 94 godine

Zakon_o_statistici u Federacij BiH63_2016

Zakon o statististickim istrazivanjima u Federaciji BiH 5_1995

Fadil Fatić, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH

Izvor: Inreformator

Komentari