Uručena donacija kompjuterske opreme koja će unaprijediti sistem u oblasti readmisije

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac danas je u Sarajevu u okviru aktivnosti na uspostavi efikasnog sistema prihvata državljana Bosne i Hercegovine (BiH) koji se vraćaju u zemlju po osnovu sporazuma o readmisiji, predstavnicima deset kantona, deset općina i deset centara za socijalni rad uručila donaciju kompjuterske opreme vrijedne veće od 50.000 KM, javlja Anadolu Agency (AA).

Riječ je o donaciji koja je osigurana u okviru projekta “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji” (faza III) koji podržava Vlada Švicarske, a provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji s humanitarnom organizacijom Catholic Relief Services (CRS).

Kvalitetna tehnička opremljenost preduslov je za uvezivanje u sistem informacione baze podataka o readmisiranim osobama, te razmjenu podataka unutar svih institucija u sistemu koordinacije radi dodatnog poboljšanja sposobnosti BiH u upravljanju procesom readmisije, održive socio-ekonomske integracije readmisiranih povratnika na lokalnom nivou.

Kompjuterska oprema je donirana općinama/gradovima Prijedor, Bijeljina, Zvornik, Doboj, Modriča, Zavidovići, Zenica, Živinice, Mostar i Bugojno, centrima za socijalni rad iz tih općina te kantonalnim ministarstvima koja su imenovala koordinatore za readmisiju.

Pored kompjuterske opreme čime se omogućuje pristup kreiranoj bazi podataka, kroz ovaj projekat se u funkciju stavljaju stambene jedinice za privremeno zbrinjavanje readmisiranih povratnika, s naglaskom na brigu za ranjive kategorije te se unapređuju profesionalne vještine readmisiranih povratnika u 21 općini.

Borovac je podsjetila kako je sistem prihvata readmisiranih osoba/državljana BiH koji se u zemlju vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, jedan od ključnih uslova prilikom dobijanja bezviznog režima odnosno mogućnosti putovanja građana BiH u zemljama Evropske unije (EU).

”Taj uslov i danas se provjerava od strane EU i strana zemalja potpisnica i veoma je važno da BiH ovaj uslov kontinuirano ostvaruje i mi kao država možemo biti zadovoljni da je prihvat readmisiranih osoba  jedan od prioritetnih uslova u realizaciji obaveza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i lokalnih zajednica koje su preuzele značajan dio odgovornosti kada je u pitanju briga oko osoba koje su se vratile po osnovu Sporazuma o readmisiji“, rekla je Borovac.

Građanima BiH je poručila da mogu biti mirni kada je u pitanju izvršavanje ovog uslova jer do sada nijednom nije dovedeno u pitanje ispunjenje pomenutog uslova.

Pojasnila je kako je u Briselu BiH prepoznata kao pozitivan primjer kako se vodi računa o readmisiranim osobama.

”Zato nam je veoma važno da unaprijedimo ovaj sistem readmisije odnosno praćenja osoba koje su se vratile po osnovu readmisije, a znamo da su to one osobe kojima su zemlje EU uskratile prihvat iz bilo kojeg razloga, gubljenja radne dozvole ili zbog toga što su se ti naši državljani ogriješili o pravila zemalja EU“, dodala je Borovac.

Kazala je kako je BiH do sada, odnosno od potpisivanja Sporazuma o readmisiji 2015. prihvatila oko 4.500 ljudi.

”Jedna od obaveza koje mi izvršavamo jeste, ne samo taj prihvat, nego i praktično briga oko stanovanja i drugih uslova daljeg zapošljavanja i kompletne brige o takvim licima kako oni ne bi ponovo došli u situaciju da se vrate u zemlje iz kojih su protjerani“, rekla je Borovac.

Pojasnila je kako je današnja donacija koju je švicarska Vlada uputila prema BiH u funkciji izvršavanja obaveza i kvalitetnijeg odgovora na ovo značajno pitanje za građane BiH.

Dodala je kako stalne migracije su pojava koja prati ne samo BiH nego i susjedne zemlje i zemlje EU.

“Ono što možemo da kažemo je da slobodu kretanja niko ne može da zaustavi. Sve dok građani budu tražili bolje uslove i mogućnosti života, tako će ta kretanja i biti”, rekla je Borovac.

Dodala je kako će se oko 3.000 ljudi iz susjednih zemalja vratiti u okviru Regionalnog stambenog programa.

Direktorica humanitarne organizacije Catholic Relief Services (CRS) Debbie Shomberg kazala je kako je posjeta ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihe Borovac CRS-u znak njenog angažmana na ovom projektu i najavila nastavak saradnje kako s Ministarstvom tako i predstavnicima lokalnih uprava, kantona i centara za socijalni rad.

”Uručujemo 30 setova kompjuterske opreme koji su ustvari samo jedna aktivnost koja vodi širem cilju u okviru projekta koji finansira Vlada Švicarske”, rekla je Shomberg.

Izvor: AA

Komentari