KAKO PROMIJENITI OVO DEJTONSKO “ČUDO NEVIĐENO” ILI DA OSTANE NOVO OSMO SVJETSKO ČUDO.

Sadašnje uređenje Države Bosne i Hercegovine, koje je utemeljeno na Dejtonskom mirovnom sporazumu je gledajući stanje ekonomije, političkih odnosa i prava građana  u potpunosti nefunkcionalno i neodrživo uređenje. Kome može biti jasno da Država sa 3 miliona stanovnika ima 14 skupština i isto toliko vlada. A da ne govorimo o  stotinama raznoraznih ministarstava, direkcija, agencija i javnih preduzeća. A istovremeno imamo najveći broj nezaposlenih u Evropi i jedan od najnižih bruto nacionalnih dohodaka po stanovniku u Svijetu. Treba spomenuti da veliki broj građana živi na rubu siromaštva i očigledno je da na ulicama viđamo svakodnevno naše starije i bolesne građane koji “prose” i pokušavaju na taj način preživjeti, Sa druge strane povećava se broj broj “onih bogatih”  koji su povezani sa budžetima države i raznim javnim fondovima.  Ko se brine i štiti naša prava, dali Država, entiteti ili kantoni? Možda veliki “zaštitnik” međunarodna zajednica. Jasno je nama da se mi sami brinemo o sebi i da su“ovi” gore nabrojani u principu svrha sami sebi i stranačkim elitama. Uređenje/sistem ovakav sa 14 vlada je “nikakav i jadan”, vrijeme je za novi “sistem”, koji će zaštititi prava svih, dati jednake mogućnosti svima na svakom pedlju Države.  A kako dalje kad sve ovo znamo, kako promijeniti ovo što imamo danas?. To je pitanje i odgovornost svih nas, koji volimo našu Državu Bosnu i Hercegovinu.

A na kraju ako ne nađemo rješenje za “naš spas”, možemo samo da ovo Dejtonsko “čudo” nominiramo za osmo svjetsko čudo.

InReformator

Komentari