Mađarska, Slovačka, Slovenija i Hrvatska formiraju regionalnu komandu NATO-a

Ministri obrane Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije potpisali su Pismo namjere o Regionalnoj komandi komponente specijalnih operacija (R-SOCC) na marginama sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu. Ta inicijativa predstavlja još jedan primjer bliske suradnje među NATO saveznicima i partnerima. Pod čelništvom Mađarske, četvero europskih saveznika i zemlja partner Austrija radit će zajednički na uspostavi R-SOCC za manje zajedničke operacije. Ta komanda izuzetno će ojačati sposobnost tih pet zemalja da razmjeste svoje specijalne snage. Nestalna struktura R-SOCC omogućuje svakom njenom sudioniku da dadne vlastiti doprinos, istovremeno imajući korist od integrirane strukture R-SOCC kada bude aktivirana. Zamjenica generalnog tajnika NATO-a Rose Gottemoeller pohvalila je inicijativu, rekavši da predstavlja “značajan korak naprijed u jačanju  kapaciteta specijalnih operativnih snaga u regiji i ka potpuno integriranom elementu regionalne komande”. Nova multinacionalna komanda bit će razvijena u skladu s NATO standardima, koristeći ekspertizu stožera NATO-a za specijalne operacije u Monsu u Belgiji. Iako je primarno namijenjena za operacije NATO-a i EU, komanda bi mogla sudjelovati u drugim međunarodnim misijama, vježbama ili obukama, navodi se na websiteu NATO-a.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.ba/svijet/ma-arska-slovacka-slovenija-i-hrvatska-formiraju-regionalnu-komandu-nato-a-1300893 – www.vecernji.ba

Komentari