NOVA RUBRIKA “IN THE STREETS”

Poštovani čitaoci, želimo vas informisati i najaviti novu rubriku “In The Streets”.

 “In The Streets“ je inovativna i interaktivna rubrika portala Inreformator.ba, koja  će sadržavati autorske video materijale i članke a koji se odnose na životne priče/događaje zabilježene ili snimljene na ulicama naših gradova ili drugih lokacija. Ovom rubrikom želimo približiti našim čitaocima zanimljive događaje koji se odnose na sve segmente života. To su naše “priče” sa ulice, posla, restorana, odmora ili drugih lokacija, na kojima je zabilježen konkretan događaj.

Cilj nam je da ova rubrika ima i mogućnost direktnog video praćenja događaja, kao i emitovanja autorskih video događaja u okviru našeg posebnog  foruma.

Svi naši čitaoci mogu dostavljati autorska dijela (video ili članke) na adresu naše redakcije portala Inreformator.ba.  Adresa: Ferhadija 11, Sarajevo ili na email info@inreformator.ba

Vaš Inreformator.ba

Komentari