Isplata naknada korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u KS-u da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec februar 2019. godine resorno ministarstvo uplatilo je sredstva u iznosu od 912.076,25 KM

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.345 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Press službe KS.

Izvor: Fena

Komentari