NAŠI DRAGI I VJEČNO UMORNI SLUŽBENICI

Državna služba utemeljena od nivoa općine do Države, vremenom postaje svrha sama sebi. Odnosno određeni broj  zaposlenih u državnom aparatu u principu misle i djeluju na način, kako za zadovolje svoje privatne interese ili ostvare određene koristi zahvaljujući poziciji u instituciji koju imaju. Zašto je to tako, kako taj sistem nerada i ličnog interesa opstaje godinama.  Ovi službenici imaju „silne“ edukacije, treninge, kako kažu u svrhu postizanja „kvaliteta“ u radu  a istovremeno ništa se nemjenja. Neprekidno promovišu „nekakve incijative“ kontrole, koje su uglavnom predstava za narod ili ciljane glasače.  Malo zabave a vjerovatno mnoge i uvjere „kao da nešto rade“ .  Da ovo razjasnimo i finalno educiramo sve ove „silne“ garniture službenika. Naši dragi „vječno umorni“ službenici, općina, agencija, ministarstava i drugih institucija naučite, shvatite da ste vi na svim tim pozicijama da budete servis građanima, da radite u skladu sa pravilima, principima pravde i pravičnosti. Ne da selektivno djelujete, na način da za istu „stvar“ ili određeno pravo primjenjujete različite pristupe i metode, zavisno od vašeg ličnog interesa ili koristi koju možete imati.

Inreformator

Komentari