Čekajući Zakon o restituciji u BiH

Bosna i Hercegovina još uvijek nema Zakon o restituciji, što je jedan od uslova EU. Nekada nacionalizirana imovina do danas nije vraćena svojim stvarnim vlasnicima. U međuvremenu, sporna imovina se prodaje i privatizira – piše DW.

Ni 70 godina od oduzimanja, imovina nije vraćena stvarnim vlasnicima. U ovoj zemlji, mnogi čekaju na Zakon o restituciji koji nikako da se usvoji u Parlamentu BiH.

Pod restitucijom je trebalo biti oko milion hektara zemljišta i oko tri miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora. Vrijednost te imovine, kako su procijenili u Komisiji za restituciju Vijeća ministara BiH, iznosi oko 55 milijardi maraka.

Republika Srpska je 2000. godine usvojila Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni glasnik” Republike Srpske, br. 13/2000) i počela postupati po tom zakonu. Međutim, međunarodna zajednica (OHR) zahtjeva da se zakon usvoji na nivou države BiH, a entitet Republika Srpska traži da to bude na nivou entiteta.

Priejdlog zakona koji je pripremila Komisija za restitucija previđao je da do kraja 2028. godine treba da bude vraćena imovina koja je nacionalizovana od 1. januara 1945. do 3. marta 2005. godine.

Zakon nije usvojen do danas, a u međuvremenu, imovina koja je predmet restitucije prodaje se i privatizira na razne načine.

DW

Komentari