BBI banka: Otvoren konkurs za 100 stipendija

BBI banka raspisala je konkurs za dodjelu 100 stipendija iz fonda “Sheikh Saleh Kamel” za učenike i studente zeničke regije. Stipendije su namijenjene isključivo djeci bez jednog ili oba roditelja, sa područja centralne BiH – odnosno Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog Kantona, saopćeno je iz BBI banke.

Potrebnu dokumentaciju kandidati trebaju predati do 23. septembra ove godine, lično, u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Bugojnu, Tešnju, Visokom, Travniku, Zenici, Vitezu i Gornjem Vakufu. Visina mjesečne stipendije, koja se isplaćuje u 12 rata, u konvertibilnim markama u protuvrijednost je iznosa od 100 američkih dolara.

BBI banka već petu godinu zaredom iz fonda “Sheikh Saleh Kamel” dodjeljuje 500 stipendija učenicima i studentima iz BiH.

Od potrebne dokumentacije neophodno je dostaviti:

Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon); kopija rodnog lista; CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca); odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta; odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine; odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca; odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%; kućnu listu; odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko je roditelj nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.); izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: http://info@bbi.ba i na linku http://www.bbi.ba/bs/o-bbi/stipendije.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari