Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH

Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić i predsjednik Grupacije za preradu drveta i papira Udruženja poslodavaca FBiH Ramiz Grapkić potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH.

Ćatić je izjavila da ranije nije bilo kolektivnog ugovora za te djelatnosti već se primjenjivao Opći kolektivni ugovor, zbog čega je današnje potpisivanje posebno važno.

Dodala je i da su stvoreni okvirni uslovi da u kompanijama u tom sektoru budu zaključeni pojedinačni kolektivni ugovori koji bi osiguravali veći nivo prava nega što je garantovano granskim kolektivnim ugovorom.

Ćatić je podsjetila da je proteklog utorka s predstavnicima šest kantonalnih vlada potpisan kolektivni ugovor za djelatnost šumarstva.

Grapkić je rekao da su u pregovorima sa sindikatom nastojali u kolektivni ugovor ugraditi minimalne odredbe iz Općeg kolektivnog ugovora i Zakona o radu, te da su se uspjeli dogovoriti u vezi svih detalja.

Istakao je da je u drvnoj industriji u FBiH zaposleno oko 15.000 radnika ali da je problem te grane privrede što je u njoj najveći broj radnika zaposlenih “nacrno”, oko 40 posto.

Grapkić tvrdi da je drvna industrija najperspektivnija oblast koja bilježi tri puta veći izvoz od uvoza, ali vlade kantona i FBiH nisu prepoznale taj potencijal i rješile najveći problem – nepostojanje zakona o šumama.

Kolektivni ugovor koji je danas potpisan važi godinu dana.

(Izvor: AA)

Komentari