Kanton Sarajevo: Isplata naknada korisnicama socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.160.461 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec decembar 2016.godine.

– Pomenuta sredstva su izdvojena za 6.359 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda – saopćeno je iz Press službe Vlade Kantona Sarajevo.

(Izvor: Inreformator.ba/Foto: Ilustracija)

Komentari