Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za porodilje

Danas počinje isplata novčanih naknada za mjesec decembar 2016. godine općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

– Sredstva su izdvojena za 21.767 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta – saopćeno je danas iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.329.466,89 KM.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari