Osigurano štampanje 550.000 pasoških knjižica

Ugovor o nabavci pasoških knjižica danas je potpisan između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) i kompanije Mühlbauer d.o.o“ iz Banjaluke, javlja Anadolu Agency (AA).

Ovim je definitivno okončan postupak nabavke i sasvim je sigurno da će se kontinuitet izdavanja pasoša normalno nastaviti i nakon 21. marta, do kada je na snazi sadašnji okvirni sporazum.

U pregovaračkom postupku, koji je 20. februara počeo pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće u nabavci pasoških knjižica, učestvovale su kompanije “Gemalto” iz Francuske, UAB “Garsu pasaulis“ iz Litvanije i “Mühlbauer d.o.o“ iz Banjaluke.

Nakon što je francuska kompanija “Gemalto“ odustala od žalbe, koju je prvobitno uložila u ovom postupku, izvršena je ocjena blagovremeno dostavljenih zahtjeva za učešće i utvrđeno da druge dvije kompanije ispunjavaju uslove za nastavak postupka.

Litvanska firma je u daljnjem toku postupka odustala od učešća jer nije mogla da ispuni tehničko-tehnološke uslove pa su pregovori provedeni sa kompanijom „Mühlbauer d.o.o“ koja je i izabrana kao najpovoljniji ponuđač. Predmet ugovora koji je danas potpisan između IDDEEA-e i kompanije „Mühlbauer d.o.o“ iz Banjaluke je izrada i isporuka maskimalno 550.000 komada pasoških knjižica.

Trajanje ugovora je 12 mjeseci, a vrijednost za navedenu količinu pasoških knjižica iznosi 10.997.415 KM s PDV-om, s tim da će dobavljaču biti plaćena samo količina pasoša koja bude izrađena, što zavisi od broja podnesenih zahtjeva kod nadležnih organa.

Okončanjem ovog postupka nabavke riješena je višemjesečna neizvjesnost oko osiguravanja pasoških knjižica za građane Bosne i Hercegovine i osiguran nastavak kontinuiteta izdavanja pasoša nakon isteka trogodišnjeg okvirnog sporazuma sa sadašnjim dobavljačem.

Prekid u izdavanju pasoša ugrozio bi osnovno pravo građana na slobodu kretanja, bilo bi narušeno povjerenje u dokumente Bosne i Hercegovine i eventualno u pitanje dovedeno održavanje bezviznog režima, a materijalna šteta koju bi pretrpjeli građani i državni budžet bila bi ogromna.

(Izvor: AA)

Komentari