Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja

06. – 08.11.2017.

Hotel Holiday Sarajevo

Izaberite najbolje poslovne konekcije!

Iskoristite naše analize i podatke!

Istražite i investirajte u razvoj!

Učestvujte na Međunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja, koja se održava u Sarajevu, 06. – 08. novembra 2017. godine. u organizaciji Saveza nevladinih organizacija Horizont 2024, Agencije za statistiku BiH, Sarajevske berze, Vijeća za strane investicije u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH i drugih partnera iz regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska) i EU.

Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora, akademske zajednice i nevladinih organizacija sa namjerom stvaranja boljeg poslovnog okruženja, razvoja tržišta i konkurentnosti, kao i zajedničkog planiranja i realizacije regionalnih projekata. Konferencija afirmira mogućnosti regionalnog investiranja, promovira značaj statistike, informacionih tehnologija i razvoja u oblastima industrije, tržišta kapitala, rada, poljoprivrede, energije i turizma.

Konferencija je organizovana u četiri panela: panel tržište, panel investicije, panel statistika i panel istraživanje i razvoj (Dnevni red/Agenda). Panele moderiraju i koordiniraju predstavnici organizacija iz Bosne i Hercegovine, Republike Turske, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i dr. Na konferenciji će prisustvovati predstavnici investicijskih fondova, privrednih i vanjskotrgovinskih komora, berzi, ambasada, institucija za investicije, unverziteta, međunarodnih organizacija, kompanija, kao i drugih vladinih i nevladinih organizacija.

Na konferenciji će biti predstavljeni odabrani projekti i istraživački radovi iz ekonomsko-socijalnih oblasti, kao i izložene mogućnosti zajedničkog učešća kompanija iz regije na međunarodnom tržištu.

Učesnici će imati i posebnu priliku da se upoznaju sa efikasnim načinima poslovanja, najnovijim poslovnim trendovima i načinima apliciranja za sredstva EU fondova.

Iskoristite ovu priliku i prijavite se po akcijskoj cijeni od 300 KM do 15. oktobra 2017. godine.

Sve informacije o konferenciji možete pronaći na web portalu www.forumtis.net ili nas direktno kontaktirati.

tel.: + 387 33 217 391
mob.: + 387 61 011 198
e-mail: info@forumtis.net

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari