Beč će za devet godina imati dva miliona stanovnika

Prognoza demografskih kretanja

Nakon perioda velikog demografskog rasta na prelazu između 20. na 21. vijek, rast broja stanovnika u Beču u budućnosti će biti umjeren. Prognoza o porastu broja stanovnika za narednih 30 godina odgovara prirastu koji se desio u Beču u posljednjih 15 godina. A on je iznosio 340.000 od 2001. do 2018. godine. Cifru od dva miliona stanovnika Beč će prema predviđanjima dostići 2027. godine a rekordan broj od 2.083.630 stanovnika iz 1910. godine nadmašiti 2036. godine.

Drugi trend odnosi se na migracije, pa je tako priliv stanovništva od 2016. godine u opadanju. Kada je riječ o natalitetu, takozvani babyboom bit će nastavljen. Beč je posljednjih decenija postao mlađi, ali će u budućnosti, a posebno zbog produženja životnog vijeka, opet postepeno stariti. U poređenju s ostalih osam austrijskih pokrajina, Beč i dalje ostaje najmlađa među njima.

Uspješni gradovi su gradovi koji rastu. Tako se Beč u posljednjih pola vijeka od (demografski) jednog od najstarijih gradova na svijetu na rubu Željezne zavjese razvio u mladu metropolu 21. vijeka u srcu Evrope.

(Izvor: Inreformator.ba)

Komentari