Kako se sistem plaćenog porodiljskog odsustva primjenjuje u BiH, a kako u različitim dijelovima svijeta?

Dolazak na svijet djeteta je vjerovatno najturbolentniji period u životu svake žene. To je vrijeme kada joj je potrebno najviše pomoći i podrške. Beba zahtijeva najveći nivo brige i pažnje, te je to razlog zašto je uveden sistem plaćenog odsustva majkama (negdje i očevima) u mnogim zemljama širom svijeta.

Sistem plaćenog porodiljskog odsustva se primjenjuje i u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH procenat visine naknade utvrđuje se propisima kantona što dovodi do toga da je isplata naknada za porodilje veoma neujednačena. U nekim dijelovima kantona ne postoje propisi koji regulišu ovo pitanje, pa su porodilje u tim kantonima i uskraćene za ovo pravo, a u ostalim kantonima je visina naknade različita.

U RS-u postoji poseban fond iz kojeg za zaposlene visina naknade ne može biti ispod 50% prosječne plaće u tom entitetu, a nezaposlene porodilje primaju 30% od prosječne plate u entitetu. U Brčko Distriktu zaposlene porodilje imaju pravo na 80% od svoje plate, a nezaposlene 15%.

Visina naknade za zaposlene porodilje u pojedinim kantonima iznosi:

• Bosansko – podrinjski kanton – 80% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci. Minimalni iznos ove naknade je 359 KM (60% prosječne plate Kantona), a maksimalni iznos nije definisan.
• Hercegovačko – neretvanski kanton – Odlukom se svim porodiljama isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 400 KM.
• Kanton 10 – po novoj Odluci 100% plate iz prethodnog mjeseca, u minimumu od najniže zajamčene plate u FBiH, a maksimalan iznos je prosječna plata u FBiH.
• Kanton Sarajevo – 60% prosječne plate u Kantonu, posljednjih godina odlukama je definisana ista naknada za sve porodilje koja iznosi 360 KM.
• Posavski kanton – Naknade zaposlenim porodiljama nisu propisane i ne isplaćuju se.
• Srednjobosanski kanton – 50% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, minimalni i maksimalni iznos nije definisan.
• Tuzlanski kanton – 90% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci ili 55% prosječne plate kantona, ako je povoljnije za porodilju. Minimalan iznos ove naknade je 55% prosječne plate Kantona, a maksimalni iznos nije definisan.
• Unsko – sanski kanton – 50% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, a minimalno 50% prosječne plaće u Kantonu u prethodnoj godini. Minimalan iznos ove naknade je 343 KM, a maksimalni nije određen.
• Zapadnohercegovački kanton – 70% prosječne plate porodilje ostvarene u proteklih 9 mjeseci, minimalan iznos nije definisan, a maksimalan je prosječna plata u FBiH u proteklom mjesecu.
• Zeničko – dobojski kanton – 80% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, u minimalnom iznosu od 200 KM, a u maksimalnom od 724 KM.

Visina naknade za nezaposlene porodilje u pojedinim kantonima iznosi:

• Bosansko – podrinjski kanton –u trajanju od 12 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 150 KM, a ako se zadovolji prihodovni cenzus predviđena je naknada u iznosu od 120 KM, u trajanju od 6 mjeseci.
• Hercegovačko – neretvanski kanton – jednokratna naknada kao i za zaposlene u iznosu od 400 KM
• Kanton 10 – isplaćuje se jednokratna naknada u iznosu od 300 KM.
• Kanton Sarajevo – jednokratna naknada u iznosu od 210 KM, a u periodu od 12 mjeseci se isplaćuje po 120 KM mjesečno. A ako je ispunjen uslov prihodovnog cenzusa, isplaćuje se 48 KM trajanju od 6 mjeseci.
• Posavski kanton – naknada u iznosu od 150 KM u trajanju od 6 mjeseci.
• Srednjebosanski kanton –naknadu u iznosu od 70% od prosječne plate Kantona, na osnovu dvije naknade, ukupno 495 KM.
• Tuzlanski kanton – jednokratna naknada u iznosu od 20 % prosječne plate.
• Unsko – sanski kanton – jednokratna naknadu u iznosu od 100 KM.
• Zapadnohercegovački kanton – jednokratna naknada u iznosu od 500 KM, a u periodu od 6 mjeseci se isplaćuje po 100 KM.
• Zeničko – dobojski kanton – ako je ispunjen prihodovni cenzus isplaćuje se jednokratna naknada u iznosu od 135 KM, a u trajanju od 6 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 49 KM.

Porodiljsko odsustvo u različitim dijelovima svijeta:

Rusija – porodiljsko traje 166 sedmica. 100% prihoda je plaćeno u prvih 20 sedmica, od 21. sedmice 40% dok dijete ne napuni godinu i pol.
Estonija – porodiljsko traje 166 sedmica. 100% prihoda je plaćeno u prvih 20 sedmica, od 21. sedmice 45%.
Uzbekistan – porodiljsko traje 166 sedmica. 100% prihoda je plaćeno u prvih 18 sedmica, od 19. sedmice 20% do 104. sedmice. Ostatak porodiljskog se ne plaća.
Republika Češka – porodiljsko traje 110 sedmica. 70% prihoda je plaćeno u prvih 28 sedmica, od 29. sedmice 45%.
Norveška – porodiljsko traje 61 do 91 sedmicu. 100% prihoda je plaćeno za 61 sedmiua ili 80% za 91 sedmicu.
Njemačka – porodiljsko traje 58 sedmica. 100% prihoda je plaćeno u prvih 14 sedmica, od 15. sedmice 65%.
Kuba – porodiljsko traje 57 sedmica. 100% prihoda je plaćeno u prvih 18 sedmica, od 19. sedmice 60%.
Kanada – porodiljsko traje 52 sedmica. Plaća se od 55% prihoda do 80%, za siromašnije porodice.
Danska – porodiljsko traje 52 sedmica. 55% prihoda je plaćeno.
Kina – porodiljsko traje 14 sedmica. 100% prihoda je plaćeno.
Indija – porodiljsko traje 12 sedmica. 100% prihoda je plaćeno.
Irak – porodiljsko traje 9 sedmica. 100% prihoda je plaćeno.

Inreformator.ba

Komentari